சனி, 9 நவம்பர், 2013

தமிழ் உலகமொழி - வ.ரா. கருத்து

”குறைந்த எண்ணிக்கையுள்ள ஆங்கிலேயரும் அமெரிக்கரும் ஆங்கில பாஷையை உலக பாஷையாக்க முடிந்தது. அப்படியானால் அவர்களைப் பார்க்கிலும் எத்தனையோ மடங்கு அதிகமாயுள்ள தமிழர்கள் ஏன் தமிழை உலக பாஷையாக்க முடியாது?. இதற்காக நாம் ஒரு போராட்டத்திற்கே தயாராக இருக்க வேண்டும்.”

- 31.10.1948 அன்று இராசாசி மண்டபத்தில் நடந்த வ.ரா. மணிவிழா ஏற்புரையில் வ்.ரா. பேச்சு. தினமணி 02.01.1948 நாளிதழ்ச் செய்தி. மேற்கோள்: சிட்டி & பெ.சு.மணி, அதிசயப்பிறவி வ.ரா. விசயா பதிப்பகம், கோவை, 1999, பக். 141. 


வ.ரா. (வ. ராமசாமி ) நிழற்படம்.
கருத்துரையிடுக