திங்கள், 25 அக்டோபர், 2010

ஊடகப் பதிவுகள்

இளங்கலைப் பொருளாதாரப் பாடத்திட்டத்தில் தமிழ் நீக்கம் பற்றிய ஊடகப் பதிவுகள்
 தினமலர் நாளிதழ்ச் செய்தி
 மாலைமலர் இதழ்ச் செய்தி
  தினகரன் நாளிதழ்ச் செய்தி

  தினமலர் நாளிதழ்ச் செய்தி

 தமிழ்முரசு இதழ்ச் செய்தி

  தினமணி நாளிதழ்ச் செய்தி

 தினத்தந்தி நாளிதழ்ச் செய்தி


கருத்துரையிடுக