புதன், 27 அக்டோபர், 2010

ஊடகப் பதிவுகள் - தொடர்

இளங்கலைப் பொருளாதாரப் படிப்பில் தமிழ்ப்பாடம் பற்றிய ஊடகப் பதிவுகளின் தொடர்ச்சி.
                                                தினமலர் நாளிதழ்ச் செய்தி
தமிழ் முரசு இதழ்ச் செய்தி
                                           தினகரன் நாளிதழ்ச் செய்தி
கருத்துரையிடுக