திங்கள், 8 நவம்பர், 2010

குறுந்தொகைப் பதிப்புக்கள் - தொடர்ச்சி 2


குறுந்தொகை – மர்ரே இராசம் பதிப்பு (1983) – முன்னட்டை (2 ஆம் பதிப்பு)

குறுந்தொகை – புலியூர்க்கேசிகன் உரைப்பதிப்பு (1978) – தலைப்புப் பக்கம் (3 ஆம் பதிப்பு)
கருத்துரையிடுக