புதன், 10 நவம்பர், 2010

குறுந்தொகைப் பதிப்புக்கள் - தொடர்ச்சி 4

குறுந்தொகை – துரை. தண்டபாணி உரைப்பதிப்பு (2001) – முன்னட்டை (முதற்பதிப்பு)

குறுந்தொகை – தமிழண்ணல் உரைப்பதிப்பு (2002) – முன்னட்டை (முதற்பதிப்பு)

குறுந்தொகை – துரை.இராசாராம் உரைப்பதிப்பு (2005) – முன்னட்டை (முதற்பதிப்பு)

குறுந்தொகை – இரா.சரவணமுத்து உரைப்பதிப்பு (2006) – முன்னட்டை (முதற்பதிப்பு)

குறுந்தொகை – சுஜாதா உரைப்பதிப்பு (2006) – முன்னட்டை (முதற்பதிப்பு)
கருத்துரையிடுக