புதன், 3 நவம்பர், 2010

தமிழ்ப்பாடம் ஊடகப் பதிவுகள் - தொடர்ச்சி 5

தமிழ்ப் பாடத்தை மீண்டும் சேர்க்கவேண்டும் என்ற கருத்து தொடர்பான செய்திகள்.
தினமலர் நாளிதழ்ச் செய்தி
                                    தினமலர் நாளிதழ்ச் செய்தி
                              தினமணி நாளிதழ்ச் செய்தி
தினமணி நாளிதழ்ச் செய்தி
                                           தமிழ்முரசு மாலை இதழ்ச்செய்தி
கருத்துரையிடுக