செவ்வாய், 9 நவம்பர், 2010

குறுந்தொகைப் பதிப்புக்கள் - தொடர்ச்சி 3


குறுந்தொகை – புலியூர்க்கேசிகன் உரைப்பதிப்பு (1978) – தலைப்புப் பக்கம் (3 ஆம் பதிப்பு)
குறுந்தொகை – சக்திதாசன் சுப்பிரமணியன் உரைப்பதிப்பு (2008) – முன்னட்டை (முல்லை பதிப்பு -முதற்பதிப்பு)
குறுந்தொகை – சாமி.சிதம்பரனார் உரைப்பதிப்பு (1983) – தலைப்புப் பக்கம் (முதற்பதிப்பு)
குறுந்தொகை – மு.சண்முகம்பிள்ளை உரைப்பதிப்பு (1994) – தலைப்புப் பக்கம் (மறுபதிப்பு)

குறுந்தொகை – பொ.வே.சோமசுந்தரனார் உரைப்பதிப்பு (1965) –முன்னட்டை ( மறு அச்சு – 1)
கருத்துரையிடுக