திங்கள், 8 நவம்பர், 2010

குறுந்தொகைப் பதிப்புக்கள் - தொடர்ச்சி 1


குறுந்தொகை – சோ.அருணாசலதேசிகர் பதிப்பு (1933) – தலைப்புப் பக்கம் ( சொந்தப் பதிப்பு – முதற்பதிப்பு)
குறுந்தொகை – இராமரத்தினம் உரைப்பதிப்பு (2002) – முன்னட்டை (முதற்பதிப்பு)
கருத்துரையிடுக