வெள்ளி, 19 நவம்பர், 2010

திரிகடுகம் வையாபுரிப் பிள்ளை பதிப்பு

வையாபுரிப் பிள்ளை பதிப்பித்த திரிகடுகமும் சிறுபஞ்சமூலமும் பழைய உரையுடன் என்னும் பெயரிய பதிப்பின் தலைப்புப் பக்கம்

திரிகடுகத்தின் பழைய உரைக்கு இப்பதிப்பே முதல் பதிப்பு. பதிப்பாண்டு 1944.  
கருத்துரையிடுக