சனி, 20 நவம்பர், 2010

விக்கிப்பீடியா தரும் பிறமொழிச் சொல்லுக்குரிய தமிழ்ச்சொற்கள்


பிறமொழிச் சொற்களுக்குரிய தமிழ்ச்சொற்களைத் தரும் முயற்சியின் தொடக்கம் இது. முதலில் விக்கிப்பீடியாவில் தரப்பட்டுள்ள சொற்களும் அவற்றுக்குத் தரப்பட்டுள்ள தமிழ்ச்சொற்களும் இங்குத் தரப்பட்டுள்ளன். இவற்றுள் சில இன்னும் மேம்படுத்தப்படவேண்டியன. பின்னர் இவை பற்றிய கருத்துக்களைத் தரலாம் என நினைக்கின்றேன்.

தமிழ்ச்சொல்   - பிறமொழிச்சொல்
 • நகர்பேசி - Cellular Phone
 • நகர் நிலையம் - Mobile Station; same as Cellular Phone
 • தொலைபேசி இணைப்பகம் - Telephone Exchange
 • குறியீடு பிரிப்பு பன்னணுகல் முறை - Code Division Multiple Access
 • வானொலிக் குறிகைகள் - Radio Signals
 • இலக்கப்படுத்தப்பட்ட குரல் தரவு - Digital Voice Data
 • பரவல் குறியீடு - Spreading Code
 • அலையெண் கற்றையகலம் - Frequency Bandwidth
 • பரவல் நிறமாலை தொழில்நுட்பம் - Spread spectrum technology
 • உலகளாவிய நகரும் தொலைதொடர்பு அமைப்பு - Global System for Mobile communication அல்லது GSM
 • காலப்பிரிப்பு பன்னணுகல் - Time Division Multiple Access
 • வானலைச் செலுத்துப்பெறுவி - Radio Transceiver
 • காட்சித் திரை - Display
 • இலக்கக் குறிகைச் செயலி - Digital Signal Processor அல்லது DSP
 • சூட்டிகையட்டை - Smart Card
 • சந்தாதாரர் அடையாளக்கூறு - Subscriber Identification Module அல்லது SIM
 • பன்னாட்டு நகர்சாதன அடையாளம் - International Mobile Equipment Identification - IMEI
 • பன்னாட்டு நகர்சந்தாதாரர் அடையாளம் - International Mobile Subsriber Identity - IMSI
 • தள நிலையம் - Base Station
 • தள செலுத்துப்பெறு நிலையம் - Base Transceiver Station - BTS
 • தள நிலைய இயக்ககம் - Base Station Controller - BSC
 • வானலைவரிவை துவக்கம் - Radio Channel Setup
 • அலையெண் துள்ளல் - Frequency Hopping
 • கைமாற்றங்கள் - Handovers
 • நகர் நிலைமாற்றகம் - Mobile Switching Center - MSC
 • பிணையத் துணையமைப்பு - Network Subsystem
 • பொது தொலைபேசி பிணையம் - Public Switched Telephone Network - PSTN
 • ஒருங்கிணைநத இலக்கச் சேவைப் பிணையம் - Integrated Services Digital Network - ISDN
 • பதிவுசெய்தல் - Registration
 • உறுதிபடுத்துதல் - Authentication
 • இருப்பிடம் புதுப்பித்தல் - Location Update
 • அலையும் சந்தாதாரரிற்கு அழைப்பு திவைவு - Roaming Subscriber Call Routing
 • குறிகைமுறை - Signalling
 • இல் இருப்பிடம் பதிவகம் - Home Location Register - HLR
 • விஜய(வருகையாளர்) இருப்பிடம் பதிவகம் - Visitor Location Registor - VLR
 • நகர்நிலைய அலையல் எண் - Mobile Station Raoming Number - MSRN
 • பரவல் தரவுத்தளம் - Distributed Database
 • பயனில்லா காலகட்டங்கள் - Idle Time Slots
 • நகர்கருவி ஒலிபரப்பு கட்டுப்பாடுத் தடம் - Broadcast Control Channel
 • தாற்காலிக நகர்சந்தாதாரர் அடையாளம் - Temporary Mobile Subscriber Identity - TMSI
 • கம்பியில்லா அணுகு நெறிமுறை - Wireless Access Protocol


கருத்துரையிடுக