ஞாயிறு, 14 நவம்பர், 2010

முனைவர் ஆ.மணி,
துணைப்பேராசிரியர் - தமிழ்,
மனை எண் 56,
அன்பு இல்லம்,
நான்காம் குறுக்குத் தெரு,
அமைதி நகர்,
அய்யங்குட்டிப் பாளையம்,
புதுச்சேரி - 605 009,
இந்தியா.
பேச : 0- 94439 - 27141
மின்னஞ்சல் : manikurunthogai@gmail.com

Dr. A.Mani,
Assistant Professor of Tamil,
Plot no. 56,
Anbu Illam,
4th cross,
Amaithi nagar,
Iyyankutti palayam,
puducherry - 605 009,
India,
Cell : 0 94439 27141,
Email. : manikurunthogai@gmail.com
கருத்துரையிடுக