வெள்ளி, 23 செப்டம்பர், 2011

தமிழ் இலக்கிய, இலக்கண வரலாறு- இலக்கணம்- 64

இலக்கணம் -நிகண்டு - அகராதிகள்


34.      19ஆம் நூற்றாண்டு அகராதிகளைப் பற்றி உரைக்க?

வ.  எண் அகராதியின் பெயர் - தொகுத்தவர்  பதிப்பாண்டு (குறிப்பு) 

1.
ஆங்கிலம் தமிழ்ச் சொற்றொகை (A Vocabulary -  English & Tamil) தெரியவில்லை முதல் பதிப்பு 1807. 
2. அகராதித் தமிழ் (Dictionnaire, Francais – Tamoul  Tamoul - Francais)   பிளின் காலம் 1831  (முதற் பகுதி பிரெஞ்சு - தமிழ் அகராதியாகவும், இரண்டாம் பகுதி தமிழ் - பிரெஞ்சு அகராதியாகவும் 282 பக்கங்களைக் கொண்டது). 
3.
ராட்லர்  அகராதி - ராட்லர் - முதல் தொகுதி 1834இலும் ராட்லர் மறைவுக்குப்பின் 1836- 37இலில் இரண்டாம் தொகுதியும் மூன்றாம் தொகுதி 1839இலும் நான்காம் தொகுதி 1841இலும் வெளிவந்தன (3,4ஆம் தொகுதிகளைத் திருத்தம் செய்தவர்கள் வேங்கடாசலமுதலியார், டெய்லர் ஆகியோர். மொத்தம் 1452 பக்கங்களைக் கொண்டது இவ்வகராதி).
4.
வின்சுலே ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி - வின்சுலே காலம் 1842. 
5.
பழமொழி அகராதி பொர்சிவல் 1842இல் வெளியானது (1900 பழமொழிகள் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன் வெளிவந்துள்ளன. இதன் இரண்டாம் பதிப்பில் (1847இலில்) மேலும் பல பழமொழிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன). 
6.
மானிப்பாய் அகராதி - யாழ்ப்பாணம் சந்திரசேகர பண்டிதர் 1842இல் வெளியானது (வெளியிட்டவர் : ஸ்பால்டிங். இது யாழ்ப்பாண அகராதி, மானிப்பாய் அகராதி, மாவெல் தமிழ் அகராதி என்றும் வழங்கப்படும். 58500 பதிவுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. வடமொழி அகராதிகளிலிருந்து நேரடியாக இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. தமிழ் அகராதிகளில் இதுவே முதலாவது பெரிய அகராதியாகும்).
7. திருட்டாந்த சங்கிரகம் - பெர்சிவல்  -1843இல் வெளியானது (1873 பழமொழிகள் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன் இடம்பெற்றுள்ளன). 
8.
தாதுமாலை - நீர்வேலிச்சங்கர பண்டிதர் (வடசொற்கள் கிரந்த எழுத்தில் அகரநிரலில் அமைந்துள்ளன. தாதுக்களின் பொருள் வேறுபாடுகள் தமிழில் பெறப்பட்டுள்ளன). 
9.
நைட் ஸ்பால்டிங் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி நைட், ஸ்பால்டிங் காலம் 1842. 
10.
பெர்சிவல் ஆங்கிலம்- தமிழ் அகராதி பெர்சிவல்  1861இல் வெளியானது. 

11.
இலத்தீன்- பிரெஞ்சு - தமிழ் அகராதி  முசே, துய்புய் 1846இல் வெளியானது. 
12. ஒருசொல் பலபொருள் விளக்கம் அண்ணாசாமி பிள்ளை 1850 இல் வெளியானது (சூடாமணி நிகண்டின் 11ஆம் தொகுதியை அடிப்படையாகக் கொண்டது).
13. தமிழ்- இலத்தீன் அகராதி தெரியவில்லை 1850இக்குப் பிற்பட்ட நூல் என்பர். 
14.
ஆங்கிலம்- தெலுங்கு- தமிழ் அகராதி எ.எம். கிருஷ்ணசாமிப் பிள்ளை 1851இல் வெளியானது. 
15.
ஆங்கிலம்- தமிழ் பையகராதி ஊச். டர்லனி 1851இல் வெளியானது. 
16.
ஆங்கிலம்- தமிழ் அகராதி L.S. (முழுப்பெயர் தெரியவில்லை) முதல் பதிப்பின் காலம் தெரியவில்லை. இரண்டாம் பதிப்பு 1852இல் வெளியானது.
17. ஆங்கிலம்- தமிழ் அகராதி ஹோப்ரா, ஸ்பெர்ஸ், நெய்டர், பிரதர்டன் 1852 இல் வெளிவந்தது.
18. பிரெஞ்சு- தமிழ் அகராதி முசே, துய்புய்  1855இல் வெளிவந்தது. (இதன் சுருக்கமும் வெளிவந்தது). 19. ஆங்கிலம்- தமிழ் அகராதி வில்லியம் நெவின்சு என்னும் சிதம்பரம்பிள்ளை 1858இல் வெளிவந்தது.
20.
போப் தமிழ்- ஆங்கில அகராதி ஜி.யூ. போப் காலம் 1859.
21.
வின்சுலோ தமிழ்- ஆங்கில அகராதி பவர் 1862இல் வெளிவந்தது (67452சொற்கள் கொண்டது) .
22.
குரி தமிழ்-  இலத்தீன் அகராதி குரிபாதிரியர் காலம் 1867.
23.
பதார்த்த பாஸ்கரம் தி.க. நாராயண ஐய்யங்கார் 1877இல் வெளியானது. (கிரந்தம் - தமிழ் அகராதி).
24.
பில்டர் ஆங்கிலம் - தமிழ்ச் சொற்றொகை வீராசாமி முதலியார் 1880இல் வெளிவந்தது. 
25.
இந்துஸ்தானி-தமிழ்ச் சொற்றொகை முகமது கௌது 1882இல் பர்மாவில் வெளியானது. 
26.
பர்மா-  தமிழ்ச்சொற்றொகை முகமது கௌது 1882இல் பர்மாவில் வெளியானது.
27. ஆங்கிலம்- தமிழ்ச்சொற்றொகை சவரிநாத நாயகர் 1882இல் பர்மாவில் வெளியானது.
28.
அகராதிச் சுருக்கம் விசயரங்க முதலியார் 1883இல் வெளியானது. (3000 சொற்கள் உள்ளன) 
29.
விசுவநாத பிள்ளை தமிழ் - ஆங்கில அகராதி விசுவநாத பிள்ளை 1888இல் வெளிவந்தது. 
30.
லாசரஸ் :பழமொழி அகராதி லாசரஸ் காலம் 1894. 
31.
தரங்கம்பாடி அகராதி --- 1897இல் வெளியானது. (33000 சொற்கள் உள்ளன) 
32.
ஹெர்மன்ஜென்சன் பழமொழி அகராதி ஹெர்மன் ஜென்சன் காலம் 1897 (3644 பழமொழிகள் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன் இடம்பெற்றுள்ளன).

2 கருத்துகள்:

Unknown சொன்னது…

தமிழுலகம் அறியவேண்டிய பல குறிப்புகளையும் தொடர்ந்து வழங்கி வரும் தங்கள் பணி பாராட்டுதலுக்குரியது முனைவரே..

மணிவானதி சொன்னது…

மிக அற்புதமான பதிவு நான் இதுவரை தேடிய வலைப்பூ. இலக்கணத்திற்கென்று இதுவரை வலைப்பூ தோன்றவில்லை என்று நான் பல கல்லூரிகளில் பேசும்போது கூறியது உண்டு. அதை பூர்த்திசெய்துள்ளார். நன்றி முனைவர் மணி அவர்களே.

அன்புடன்
முனைவர் துரை.மணிகண்டன்.